Privacyverklaring

Via de website www.auto-elektrosalland.nl, door middel van telefonisch en/of mail contact worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Auto Elektro Salland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig beveiligd en verwerkt.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation) stelt. Dit houdt onder andere in dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Auto Elektro Salland is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-02-2018.

Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals een adres, mailadres of telefoonnummer. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of voor mailing vanuit ons bedrijf over innovaties met betrekking tot reparaties. Deze gegevens worden opgeslagen zolang u gebruik maakt van onze diensten. Wanneer u drie jaar lang geen gebruik (meer) maakt van onze diensten, worden uw gegevens zorgvuldig verwijderd.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IP-adres

Registeren
Persoonsgegevens worden genoteerd en opgeslagen in ons klantenbestand, wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van onze diensten. Mocht u in het verleden al gebruik hebben gemaakt van onze diensten, dan staan de door u verstrekte gegevens al verwerkt in ons klantenbestand. Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u dit aan ons doorgeven via onze contactgegevens. Deze kunt u vinden op onze website.


Contact

Auto Elektro Salland
Bathmenseweg 21
7434PW Lettele
0570-551747
info@auto-elektrosalland.nl

Auto Elektro Salland

Bathmenseweg 21

7434PW Lettele (Deventer)

0570-551747

info@auto-elektrosalland.nl

Van vrijdagmiddag 2 augustus 2024 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 16 augustus 2024 zijn wij gesloten i.v.m. vakantie. Op maandag 19 augustus 2024 staan we graag weer voor u klaar!

Wij wensen u alvast een fantastische zomer toe.